Pirtti Isännöinti Oy

Huoneiston muutostyöt

Ilmoita huoneiston muutostöistä isännöitsijälle

Osakkeenomistajan on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti isännöitsijälle tai hallitukselle työstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka osakehuoneiston käyttämiseen.
Kunnossapito- ja muutostyöt huoneistossa

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kunnossapito- ja muutostöitä huoneistossaan (asunto-osakeyhtiölaki AOYL, 1599/2009), mikäli siitä ei aiheudu haittaa rakennukselle tai muille osakkeenomistajille.

Osakkeenomistaja on lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että kunnossapito- tai muutostyöt suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti aiheuttamatta haittaa tai vahinkoa.

Taloyhtiön hallitus voi antaa luvan osakkeenomistajan muutostyösuunnitelmaan selvityksineen, asettaa ehtoja haitan tai vahingon välttämiseksi tai kieltää muutostyön kokonaan.

Älä aloita muutostöitä, edes purkamista, ennen kuin lupa on annettu.

Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoita kirjallisesti ja vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kunnossapito- ja muutostöistä isännöitsijälle.

Suosittelemme ilmoittamaan muutostyöstä huomattavasti aikaisemmin, mikäli muutostyö vaatii asbestikartoituksen tai rakennuslupaviranomaisen hyväksynnän.

Muutostyön valmistuttua osakas ilmoittaa isännöitsijälle työn valmistumisesta ja toimittaa  mahdolliset loppudokumentit työn valmistumisesta.

 

Viranomaislupa ja valvonta

Mikäli kunnossapito- tai muutostyö vaatii viranomaislupaa, taloyhtiö määrää osakkeenomistajan hakemaan lupaa tai hakee luvan itse. Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaiden kunnossapito- ja muutostöitä.

Osakkeenomistaja vastaa itse valvonta- ja viranomaislupahakemusten kustannuksista. 

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaiden kunnossapito- ja muutostöitä. Hallitus voi nimetä  muutostyölle taloyhtiötä edustavan valvojan, vaikka osakas onkin tilannut oman valvojan.  Osakas vastaa valvonta- ja viranomaislupahakemusten kustannuksista.  

Asbestikartoitus ja -purkutyö

1.1.2016 astui voimaan asbestilainsäädäntö (laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista, 684/2015 ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta, 798/2015), joka tiukensi taloyhtiön sekä osakkaan muutos- ja korjaustöiden vaatimuksia.

Mikäli rakennus on valmistunut ennen v. 1994, laki määrää purettavien materiaalien asbestikartoituksen ennen purkutyötä.

Asbestikartoituksen tulee tehdä asbesti- ja haittavaikutusasiantuntija tai koulutettu asbestikartoitusyritys .

Mikäli asbestia löytyy, purkutyö on tehtävä Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon ohjeisen mukaisesti.

Osakas vastaa kaikista asbestikartoitus ja -purkutyökustannuksista.

Asbestin kartoitusvelvollisuus osakkaan huoneistoremontissa

Mitkä muutostyöt pitää ilmoittaa ja mitkä ei?

Muistilista

Jäikö jokin asia askarruttamaan?
Ota yhteyttä, neuvomme ja opastamme sinua mielellämme.
Pirtti Isännöinti Juho ja Ulla
Juho & Ulla
Pirtti Isännöinti Oy

Muutostyöilmoitus

Tarkista, että sinulla on hakemukseen tarvittavat liitteet