Pirtti Isännöinti Oy

Häiriöilmoitus

Häiritseekö naapuri asumista?

Kaikissa kerrostalo- ja rivitaloyhtiöissä on tavallista, että elämisen äänet voivat kuulua naapuriin.
Mikäli naapurin äänekäs elämäntapa haittaa sinua tai muita asukkaita,
voit tehdä siitä meille kirjallisen ilmoituksen.

Kerros- ja rivitaloissa asukkailta ei asukkailta voi vaatia täyttä hiljaisuutta, mutta on muistettava hyvät käytöstavat.
Taloyhtiön järjestyssäännöissä on yleensä määritetty kellonaika hiljaisuusajasta, jolloin äänenvoimakkuutta tulee pienentä ja ottaa naapurit huomioon.

Esimerkkejä normaaleista asumisen äänistä
  • Koiran satunnainen haukunta
  • Lasten leikkiminen valveillaoloaikana, vauvan itku
  • Musiikin harrastaminen tai kuunteleminen
  • Siivous ja pyykinpesu
  • Suihkun ja WC:n käyttö kaikkina vuorokaudenaikoina
Häiritsevät asumisen äänet
  • Toistuvat huutamisen ja tappelun äänet
  • Vieraista johtuva meteli
  • Yhteistiloissa metelöiminen
  • Äänekäs musiikin soitto tai kuuntelu
Muista, että voit aluksi huomauttaa ystävällisesti ja asiallisesti naapurillesi hänen äänekkäästä elämäntavastaan. On mahdollista, että asukas ei itse tiedä asumistapansa tai käytöksensä häiritsevän muita naapureita. 

Häiriöilmoitus

Häiriöilmoitus on tehtävä aina kirjallisesti.